Aktualności

Rozpoczęliśmy współpracę z Collegium Da Vinci z siedzibą w Poznaniu. Wspólnie będziemy organizować studia podyplomowe.

Prowadzimy nabór na nową edycję kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą. Zamierzamy rozpocząć go we wrześniu 2018 r. 

Kurs kwalifikacyjny dla kierowniczej kadry oświatowej  (świadectwo ukończenia kursu daje prawo do ubiegania się o stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych).
Kurs przebiegał będzie zgodnie z ramowym planem i  programem zatwierdzonym przez Ministra Edukacji Narodowej 10 listopada 2015 r. (210 godz., trwać będzie 9 miesięcy) Jego uczestnikami mogą być nauczyciele spełniający wymogi kwalifikacyjne przewidziane rozporządzeniem MEN.

Prowadzimy nabór na nową edycję kursu kwalifikacyjnego z zakresu metodyki nauczania j. obcego w okresie wczesnoszkolnym (j. angielski). Zamierzamy rozpocząć go we wrześniu 2018 r.

Kurs przebiegał będzie zgodnie z ramowym programem zatwierdzonym przez MEN.
Jego uczestnikami mogą być nauczyciele spełniający wymogi kwalifikacyjne przewidziane rozporządzeniem MEN: m.in. uzyskaniem pozytywnego wyniku wstępnego z języka na poziomie średniozaawansowanym nie jest konieczne posiadanie certyfikatów potwierdzających znajomość języka (istnieje możliwość przygotowania językowego pod kątem wymogów ministerialnych).

Od czerwca 2016 r. jest możliwość przystąpienia do egzaminu międzynarodowego Pearson General – level 3 w jednej ze szkół, z którymi współpracujemy.

Egzamin Pearson General – level 3 – odpowiednik B2, znajduje się na liście ministerialnej rozporządzenia, w którym podane są kwalifikacje wymagane od nauczycieli.

Tematy dla rad pedagogicznych:

  1. Uprawnienia do świadczeń kompensacyjnych nauczycieli. Przechodzenie na świadczenia kompensacyjne.
  2. Przechodzenie na wcześniejsze emerytury, emerytury na nowych zasadach.