Aktualności

OFERTA SZKOLENIOWA DLA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

15– 17 listopada 2018 r. Busko – Zdrój hotel Gromada

Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP w Rzeszowie organizuje 3 dniowe szkolenie wyjazdowe (czwartek – piątek – sobota) dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

Tematyka:

  1. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki w praktyce.
  2. Awans zawodowy nauczyciela i dyrektora.
  3. „Cyberbezpieczeństwo” – szkoły/placówki w praktyce.
  4. RODO – wyzwania stawiane przed Dyrektorem Szkoły / Administratorem Danych

10 września 2018 r. o godz. 9.00

rozpoczynamy kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania j. obcego w okresie wczesnoszkolnym (j. angielski) – zapraszamy.

Kurs przebiegał będzie zgodnie z ramowym programem zatwierdzonym przez MEN.
Jego uczestnikami mogą być nauczyciele spełniający wymogi kwalifikacyjne przewidziane rozporządzeniem MEN: m.in. uzyskaniem pozytywnego wyniku wstępnego z języka na poziomie średnio zaawansowanym nie jest konieczne posiadanie certyfikatów potwierdzających znajomość języka (istnieje możliwość przygotowania językowego pod kątem wymogów ministerialnych).

Od czerwca 2016 r. jest możliwość przystąpienia do egzaminu międzynarodowego Pearson General – level 3 w jednej ze szkół, z którymi współpracujemy.

Egzamin Pearson General – level 3 – odpowiednik B2, znajduje się na liście ministerialnej rozporządzenia, w którym podane są kwalifikacje wymagane od nauczycieli.

Rozpoczęliśmy współpracę z Collegium Da Vinci z siedzibą w Poznaniu. Wspólnie będziemy organizować studia podyplomowe.

Prowadzimy nabór na nową edycję kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą. Zamierzamy rozpocząć go we wrześniu 2018 r. 

Kurs kwalifikacyjny dla kierowniczej kadry oświatowej  (świadectwo ukończenia kursu daje prawo do ubiegania się o stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych).
Kurs przebiegał będzie zgodnie z ramowym planem i  programem zatwierdzonym przez Ministra Edukacji Narodowej 10 listopada 2015 r. (210 godz., trwać będzie 9 miesięcy) Jego uczestnikami mogą być nauczyciele spełniający wymogi kwalifikacyjne przewidziane rozporządzeniem MEN.


 

Tematy dla rad pedagogicznych:

  1. Uprawnienia do świadczeń kompensacyjnych nauczycieli. Przechodzenie na świadczenia kompensacyjne.
  2. Przechodzenie na wcześniejsze emerytury, emerytury na nowych zasadach.