Aktualności

ORGANIZUJEMY KURSY DLA
KIEROWNIKÓW I WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU!!!

TRWAJĄ ZAPISY NA KURSY KWALIFIKACYJNE!!!!

  1. Kurs Kwalifikacyjny z zakresu ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ – koszt – 2000 zł płatne w ratach /na początek 500 zł, reszta później/.
    Zjazdy odbywać się będą w soboty i w niedziele co 2 tygodnie w Rzeszowie
    Kurs realizowany jest w oparciu o obowiązujący program MEN z 2015 r. oraz na podstawie zgody Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

 

 

 

Szkolenie z zakresu udzielania

Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej

Obowiązkiem Pracodawcy

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 31.10.2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

pkt. 9) § 21 otrzymuje brzmienie :

„§21. Pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.”

Art. 2071. KP

3) pracownikach wyznaczonych do:

  1. a) udzielania pierwszej pomocy,
  2. b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

1) imię i nazwisko,

2) miejsce wykonywania pracy,

3) numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

Art. 2091. KP

1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

2) wyznaczyć pracowników do:

  1. a) udzielania pierwszej pomocy,
  2. b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

 

Czas szkolenia wynosi od 4-5 h (uzależniony jest od ilości osób uczestniczących w szkoleniu).

Na Państwa życzenie szkolenie może zostać przeprowadzone w Waszej Placówce.

Zgłoszenia oraz wszelkie informacje pod nr tel. 609 613 582

Cena szkolenia – uzależniona od ilości osób, ustalana indywidualnie podczas rozmowy telefonicznej

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY