ZAJĘCIA KURSU KWALIFIKACYJNEGO Z ZAKRESU METODYKI NAUCZANIA J. OBCEGO (J. ANGIELSKI) ODBĘDĄ SIĘ 19 stycznia 2019 r. GODZ. 9.00, UL. KOPERNIKA 16, RZESZÓW

18 styczeń 2019

Czytaj...