ZAJĘCIA KURSU KWALIFIKACYJNEGO Z ZAKRESU METODYKI NAUCZANIA J. OBCEGO (J. ANGIELSKI) ODBĘDĄ SIĘ 17, 18 lutego 2018 R. GODZ. 8.00, UL. KOPERNIKA 16, RZESZÓW

4 października 2017

Czytaj...